Tusen takk til deg!

Tusen takk for at deltok på Digital Smartpakke sine to første foredrag. Vi håper du har tatt i bruk noen av de nyttige grepene du har lært, eller står på terskelen til å gjøre det. Vårt felles mål er at:

  • Akkurat din nettside blir valgt neste gang noen søker etter din tjeneste.
  • At det tikker inn ei bestilling neste gang noen søker etter ditt produkt.
  • At du får en søknad fra den riktige kandidaten neste gang du lyser ut en stilling.

Lyst til å lære mer?

Digital smartpakke er tilbake med foredrag og kurs i september og i november. Vi kommer tilbake til tema og foreleser i løpet av sommeren. Jeg anbefaler deg å følge med her og til å følge vår Facebookside.

Lurer du på noe?

Har du noen spørsmål etter kursene? Noe du har glemt eller vil vite mer om? Eller lurer du på noe om det som skjer til høsten. Ta kontakt med meg eller noen av mine kollegaer i Mye i Media. Vi lover å svare deg!

Jeg ønsker deg en fin sommer!

Hilsen Monica

Prosjektleder for Digital smartpakke

monica@myeimedia.no

Om Digital smartpakke

Digital smartpakke er en kursrekke som skal bidra til et kollektivt kompetanseløft på området markedsføring, salg og rekruttering i digitale kanaler. Målgruppen for kompetansehevingen er ansatte i privat og offentlig sektor i vår region, Helgeland.

Formål

Målet er å gi kursdeltagerne konkrete verktøy som de kan omsette til praktisk arbeid med markedsføring på digitale flater i sin virksomhet. Tanken er at når mange næringslivsaktører og offentlige virksomheter styrker sin kunnskap og tar i bruk ny teknologi, så kommer dette lokalt nærings- og samfunnsliv til gode: Når flere øker sin synlighet og attraktivitet på nett, blir resultatet at regionen øker sin attraksjonskraft som bosted, arbeidssted og destinasjonsmål.

Slik gjør vi det

Verktøyene og kompetansen skal vi tilegne oss ved hente noen av Norges beste innen digital markedsføring til Rana for å kurse oss her. En slik møteplass vil også gi oss anledning til å bygge nettverk, dele kunnskap og erfaring mellom kursdeltagere.

Live-streaming
Vi ønsker også å live-streame kursrekka til andre deler av Helgeland. Dette vil gjøre kunnskapen tilgjengelig for flere enn de som har anledning til å møte opp på selve
arrangementene.

4 kurs i 2020
Vi arrangerer fire halvdags kurs i Mo i Rana i 2020, med ett område innenfor digital markedsføring hver gang. En kurspakke med gjennomgående fokus på dette feltet er både unikt og nytt i regionen.

Bakgrunn

De fleste kjøp, søk etter jobb og reisemål starter på nett. Daglig gjennomføres det 3,5 milliarder søk bare på søkemotoren Google verden over (2019).
Digitale plattformer som søkemotorer, sosiale medier og e-handel får stadig større betydning for næringsutvikling og rekruttering – og dermed for økonomien og samfunnet rundt oss.

Mange næringslivsaktører i vår region ser mulighetene dette gir for å nå sine målgrupper, men potensialet til å utnytte digital teknologi og kommunikasjon er langt større. Samtidig vet vi at det er et behov og et ønske lokalt om å skolere seg innen digital markedsføring. Vi står i en tid med mange teknologiske endringer og høyere konkurransetrykk. Da blir også evnen til å håndtere nye løsninger sentral. Utviklingen her går fort, så vi må henge på for å tilegne oss slik kunnskap og ferdighet.

Vi vet også at det er et ønske om at regionen skal løfte sitt omdømme ut over egne grenser. Vi har tro på at når flere behersker markedsføringstiltak i digitale kanaler, vil det være et bidrag til at regionen blir attraktiv for utflyttere, for bedriftsetableringer, for tilflyttere og for turister.

Et tiltak som virker

Ei tilsvarende kursrekke er ett av omdømmetiltakene som har hatt suksess i Bodø kommune sitt omdømmeprogram. De er nå inne i sitt fjerde år med et slikt tilbud om skolering innen markedsføring i digitale kanaler til lokalt næringsliv og offentlige etater, og har opptil 80 deltagere hver gang. I dag fremstår byen og regionen langt mer moderne og attraktiv enn bare for noen år siden, og innbyggertallet øker.

Ideen om å arrangere et tilsvarende kompetanseløft i Ranaregionen, er hentet derfra.

MELD DEG PÅ HER

Om digital smartpakke

Digital smartpakke er en kursrekke som skal bidra til et kollektivt kompetanseløft på området markedsføring, salg og rekruttering i digitale kanaler. Målgruppen for kompetansehevingen er ansatte i privat og offentlig sektor i vår region, Helgeland.

Formål

Målet er å gi kursdeltagerne konkrete verktøy som de kan omsette til praktisk arbeid med markedsføring på digitale flater i sin virksomhet. Tanken er at når mange næringslivsaktører og offentlige virksomheter styrker sin kunnskap og tar i bruk ny teknologi, så kommer dette lokalt nærings- og samfunnsliv til gode: Når flere øker sin synlighet og attraktivitet på nett, blir resultatet at regionen øker sin attraksjonskraft som bosted, arbeidssted og destinasjonsmål.

Slik gjør vi det

Verktøyene og kompetansen skal vi tilegne oss ved hente noen av Norges beste innen digital markedsføring til Rana for å kurse oss her. En slik møteplass vil også gi oss anledning til å bygge nettverk, dele kunnskap og erfaring mellom kursdeltagere.

Live-streaming
Vi ønsker også å live-streame kursrekka til andre deler av Helgeland. Dette vil gjøre kunnskapen tilgjengelig for flere enn de som har anledning til å møte opp på selve
arrangementene.

4 kurs i 2020
Vi arrangerer fire halvdags kurs i Mo i Rana i 2020, med ett område innenfor digital markedsføring hver gang. En kurspakke med gjennomgående fokus på dette feltet er både unikt og nytt i regionen.

Bakgrunn

De fleste kjøp, søk etter jobb og reisemål starter på nett. Daglig gjennomføres det 3,5 milliarder søk bare på søkemotoren Google verden over (2019).
Digitale plattformer som søkemotorer, sosiale medier og e-handel får stadig større betydning for næringsutvikling og rekruttering – og dermed for økonomien og samfunnet rundt oss.

Mange næringslivsaktører i vår region ser mulighetene dette gir for å nå sine målgrupper, men potensialet til å utnytte digital teknologi og kommunikasjon er langt større. Samtidig vet vi at det er et behov og et ønske lokalt om å skolere seg innen digital markedsføring. Vi står i en tid med mange teknologiske endringer og høyere konkurransetrykk. Da blir også evnen til å håndtere nye løsninger sentral. Utviklingen her går fort, så vi må henge på for å tilegne oss slik kunnskap og ferdighet.

Vi vet også at det er et ønske om at regionen skal løfte sitt omdømme ut over egne grenser. Vi har tro på at når flere behersker markedsføringstiltak i digitale kanaler, vil det være et bidrag til at regionen blir attraktiv for utflyttere, for bedriftsetableringer, for tilflyttere og for turister.

Et tiltak som virker

Ei tilsvarende kursrekke er ett av omdømmetiltakene som har hatt suksess i Bodø kommune sitt omdømmeprogram. De er nå inne i sitt fjerde år med et slikt tilbud om skolering innen markedsføring i digitale kanaler til lokalt næringsliv og offentlige etater, og har opptil 80 deltagere hver gang. I dag fremstår byen og regionen langt mer moderne og attraktiv enn bare for noen år siden, og innbyggertallet øker.

Ideen om å arrangere et tilsvarende kompetanseløft i Ranaregionen, er hentet derfra.

MELD DEG PÅ HER

Program

Program

Påmelding

Påmeldingen er bindende!

Påmeldingen er bindende!

Kontakt

Prosjektleder for Digital smartpakke, Monica J. Helland
monica@myeimedia.no
Tlf +47 97 69 04 64

Partnere